© TRANS-MET CHODKIEWICZ LIPIŃSKI

Obwodnica Mińsk Mazowiecki A2 PBDiM

 

Obwodnica Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2. Jako podwykonawca dla PBDiM firma TRANS-MET wykonała nasypy w głównym ciągu autostrady jak i w drogach serwisowych w ilości przekraczającej 750tyś/m3. Wykonane zostały wykopy w pasie A2 , drogach serwisowych oraz MOP w ilości ok 500tyś/m3. Także były prowadzone roboty związane z profilowanie skarp oraz kopaniem i profilowanie rowów

`

Gwarantujemy najwyższą jakość wykonanych usług zachowując przy tym konkuręcyjne ceny!!!